VILLKOR

Upphovsrätt och copyright
Upphovsrätten till innehållet på denna webbplats tillhör KABE Husvagnar AB, eller dess dotterbolag. (Copyright © 2005 KABE Husvagnar AB, Sweden. All Rights Reserved.)

Allt innehåll på denna webbplats kontrolleras och underhålls av KABE Husvagnar AB.

Informationen på webbplatsen, såsom text, bilder, film och ljud, får ej reproduceras, kopieras, överföras eller lagras utan skriftligt tillstånd av KABE Husvagnar AB. Detta förbud gäller inte vid rent privat användande. Modifiering av innehåll på dessa webbsidor är strängeligen förbjudet. Allt kunskapsinnehåll på denna webbplats, inklusive upphovsrätt, varumärken, företagshemligheter och patenträttigheter är reserverat och användande utan skriftligt godkännande från respektive ägare är strikt förbjudet.

KABE förbehåller sig rätten till ändring av konstruktion och data utan föregående meddelande. KABE reserverar sig mot eventuella felskrivningar. Bilder kan innehålla tillvalsutrustning.

Varumärkesskydd
Alla presenterade varumärken, logotyper och emblem på denna webbplats tillhör KABE Husvagnar AB.

Integritetsspolicy
Cookies: När du besöker denna webbplats kan "cookies" skickas till din dator. En cookie är en liten text- eller datafil som en webbplats du besöker kan placera eller spara i din dator. Cookies i sig själva innehåller ingen personlig eller identifierbar information.

Huruvida, om du ger oss denna typ av personligt identifierbar information (så som registrering för en Internetrelaterad service eller ett lösenord tillhandahållet av oss), kan sådan information kopplas till datan lagrad i cookien. Det finns två typer av cookies. Den första typen sparar en fil en längre tid i din dator och den kan finnas kvar även efter du stängt av datorn. En sådan cookie skulle, till exempel, kunna användas för att tala om för en användare vilken information som uppdaterats på webbplatsen sedan användarens senaste besök. Den andra typen av cookie kallas "sessions-cookie". Medan du besöker en webbplats sparas cookien temporärt i din dators minne. Detta kan göras för att, till exempel, spåra vilken typ av språk du har valt på webbplatsen. Sessions-cookies sparas inte någon längre tid i din dator, eftersom de försvinner när du stänger din webbläsare. Vi kan använda tredje part för att assistera oss i samlandet eller behandlandet av information tillhandahållen genom cookies.

Hur man undviker cookies: De flesta webbläsare går att ställa in för att blockera cookies, radera cookies från din hårddisk eller ange att en webbplats använder cookies, innan cookies sparas. Vänligen kontrollera instruktionerna eller hjälpfunktionen för din webbläsare för mer information. Vänligen notera att vissa av våra webbsidor inte fungerar korrekt utan att cookies används.

Tredjepartslänkar: Vissa av våra webbsidor kan innehålla länkar till tredje parts webbplats. Vänligen notera att vi inte är ansvariga för policy, innehåll eller användandet av sådana webbplatser, deras ägare eller driftspersonal.

Ändring av integritetspolicy: Vi äger rätten att när som helst ändra eller uppdatera sekretesspolicyn.

KABE Husvagnar AB respekterar och värnar den personliga integriteten hos alla som besöker denna webbplats. All information som samlas in om dig kommer först och främst att användas för att kunna förse dig med det som du har efterfrågat, och i andra hand för att förbättra vårt utbud och vår service. Vi gör detta genom att använda informationen på ett lämpligt sätt.

Insamlad information kommer inte att lämnas till någon utanför KABE Husvagnar AB. Informationen kommer att hanteras i enlighet med relevant lagstiftning vad gäller personuppgiftsskydd och kan komma att lagras och behandlas.

Du har en självständig rätt att få reda på vilken information som finns om dig och korrigera denna om det behövs; du har vidare rätt att begära att vi inte använder informationen. Vi kommer att göra allt som är praktiskt möjligt för att respektera din önskan. Märk väl att speciallagstiftning på vissa områden som säkerhet och finans kan förhindra oss att lämna viss information.

Om du har några specifika frågor som inte kan besvaras med hjälp av information i denna sektion på vår webbplats, så skicka gärna frågan till kabe@kabe.se.