Policy för hantering av personuppgifter och cookies

1. Allmänt
Vår policy för hantering av personuppgifter beskriver hur vi inom KABE-koncernen behandlar och skyddar dina personuppgifter. Policyn gäller för KABE:s webbplats, för övriga tjänster där det finns en hänvisning till vår policy och när du på annat sätt kontaktar oss på Kabe. Beroende på vad din kontakt med oss gäller så kan olika bolag inom KABE-koncernen vara personuppgiftsansvariga. Genom att gå in på kabe.se godkänner du villkoren i denna policy för hanteringen av personuppgifter och får möjlighet att godkänna cookies i samband med din användning av hemsidan. För användning av erbjudna tjänster på hemsidan gäller särskilda villkor.

Ansvariga för hemsidan är KABE AB, med org.nr. 556075-7832 och KABE Group AB, med org.nr. 556097-2233. För kontakt och frågor vänligen skicka e-post till kabe@kabe.se. För övriga kontaktuppgifter se hemsidan, kabe.se. Beroende på vad personuppgiftsbehandling avser kan även något av följande bolag inom KABE-koncernen vara personuppgiftsansvarigt: KAMA Fritid AB 556122-9807 Adria AB 556269-1591

2. Cookies
Kabe.se använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att hemsidebesökaren ska kunna använda kabe.se som vi har tänkt. Det kan t.ex. handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidebesökaren vid nästa besök.

För mer information om vår användning av cookies, se vår Cookiepolicy.

När det gäller beteende på kabe.se sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Kabe.se har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även s.k. tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar. Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på kabe.se sluta att fungera korrekt.

3. Personuppgifter
Din personliga integritet är viktig för oss och vi vill att du ska veta att KABE tar ansvar för att skydda dina rättigheter och din integritet. Vi arbetar löpande med att säkerställa att våra rutiner avseende personuppgiftsbehandling är tillräckliga och följs och har även utfört utbildningsinsatser för våra återförsäljare för att ge dem goda förutsättningar att agera på rätt sätt i sin verksamhet.

De personuppgifter vi behandlar kan vara de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du kontaktar oss via formuläret på hemsidan eller skickar e-post till oss. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Om du anmäler dig till nyhetsbrevet kommer uppgifterna även att användas i samband med hanteringen av utskick samt i marknadsföringssyften. Vi kan också ha fått dina personuppgifter från en tredje part, exempelvis din arbetsgivare i de fall du representera en återförsäljare eller leverantör till oss. En mer detaljerad lista över våra behandlingar av personuppgifter finns i Bilaga – Personuppgiftsbehandling.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig i form av till exempel utskick av nyhetsbrev. Vi eftersträvar att bara samla in personuppgifter för särskilda, uttryckligt angivna, och berättigade ändamål och att vi bara ska samla in uppgifter som behövs för detta ändamål. Vi arbetar aktivt med att begränsa lagringen genom gallring. Vi ska med rimliga åtgärder se till att uppgifterna är korrekta.

KABE eftersträvar att inte överföra personuppgifter till tredje land men om det bedöms lämpligt eller nödvändigt får detta endast ske efter att tillräckliga säkerhetsåtgärder har vidtagits och dokumenterats. Som registrerad kan du ha rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig, få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad, begära upphörande av behandling samt dataportabilitet. Personuppgiftsansvarig är KABE Group AB.

Du kan när som helst kontakta oss via kabe@kabe.se vid frågor kring hanteringen av dina personuppgifter eller om du inte längre vill att dina uppgifter är registrerade hos oss. Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till oss men du har också rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se). För frågor avseende Transportstyrelsens behandling av personuppgifter (vår adresskälla) hänvisas till Transportstyrelsens Dataskyddsombud.

4. Immaterialrätt
Allt material på hemsidan, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör KABE eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda hemsidan, eller kopiering av dig som användare kräver KABEs skriftliga godkännande. All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder.

5. Ansvar
KABE tar inget ansvar för eller garanterar kvaliteten, funktionaliteten eller tillgängligheten på hemsidan eller dess innehåll. I de fall vi hänvisar till tredje part ansvarar vi inte heller för materialet eller innehållet på den tredje partens hemsida.

6. Tillämplig lag
Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler, med Jönköpings tingsrätt som första domstolsinstans.

Ändamål och beskrivning Personuppgifter Rättslig grund för behandlingen Övriga upplysningar
Hantera offertförfrågan: När du väljer att göra en offertförfrågan via våra återförsäljare samlar vi in dina kontaktuppgifter för att du ska kunna bli kontaktad av den återförsäljare som du har valt. Namn, telefonnummer, adress, e-post. Intresseavvägning. Dina kontaktuppgifter kommer att lagras av oss och även delas med den valda återförsäljaren.
Beställning av rapporter eller årsredovisningar från vår hemsida: Vid beställning av rapporter eller årsredovisningar från vår hemsida samlar vi in dina kontaktuppgifter. Detta gör vi för att den information som du beställer ska kunna skickas till dig. Namn, telefonnummer, adress, e-post. Samtycke.
Registrering för nyhetsbrev: Vid registrering för vårt nyhetsbrev samlar vi in dina kontaktuppgifter för att kunna skicka nyhetsbrevet till dig. För att hantera utskicket använder vi oss av våra samarbetspartners, dina kontaktuppgifter kommer därför också att delas med tredje part. Vi kan även komma att använda dina kontaktuppgifter i marknadsföringssyften för att skicka erbjudanden till dig. Namn, telefonnummer, adress, e-post. Samtycke.
När du deltar i våra tävlingar: Vi samlar in dina kontaktuppgifter för att du ska kunna delta i tävlingar som vi anordnar och för att kunna hålla dig uppdaterad med information om den aktuella tävlingen. Namn, telefonnummer, adress, e-post. Samtycke.
Kontakt via kontaktformulär på vår hemsida eller via telefon: När du kontaktar oss hanterar vi de personuppgifter som du själv väljer att dela med oss för att vi på bästa sätt ska kunna hantera och besvara din fråga. Namn, telefonnummer, adress, e-post. Fullgörande av avtal om du är befintlig kund. I annat fall Intresseavvägning.
När du är registrerad ägare till en husvagn eller husbil: Vi behandlar uppgifter om dig när du är registrerad ägare till en husvagn eller husbil. Vi använder dina uppgifter för att administrera kundförhållandet och våra åtaganden som leverantör samt för kunna skicka direktreklam till dig, till exempel inbjudningar till mässor och erbjudanden på produkter. Namn, telefonnummer, adress, e-post. Kundregistreringen är baserad på fullgörande av avtal. Marknadsföringen är baserad på intresseavvägning. Uppgifterna har hämtats från Transportstyrelsen.
När du företräder kundföretag, återförsäljare eller leverantör: Vi behandlar uppgifter om dig när du är representant för din arbetsgivare som har kontakt med KABE. Ändamålet beror på ärendets karaktär. Namn, telefonnummer, adress, e-post. Intresseavvägning i att fullgöra åtaganden gentemot din arbetsgivare.
Utskick av tidningen Husvagnsliv: Om du är registrerad som ägare till en husvagn eller husbil av årsmodell 2009 och framåt får du utskick av tidningen Husvagnsliv eller Husbilsliv. Du kan även få inbjudan (vykort) om nya produkter och mässor. Dessa utskick sker i marknadsföringssyfte. Namn, telefonnummer, adress, e-post. Intresseavvägning. KABE AB (publ) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter för denna direktreklam. Dessa uppgifter har vi inhämtat från Transportstyrelsen. Uppgifterna sparas under tre månader, därefter raderas de.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.