Kvartalsrapport KABE AB (publ.) januari – mars 2017

2017-05-16

- Nettoomsättningen uppgick till 533 Mkr (474) en ökning med 12 %.
- Resultat efter skatt uppgick till 35 Mkr (28) en ökning med 25 %.
- Resultat per aktie var 3:89 (3:13), en ökning med 25 %.
- Rörelseresultatet uppgick till 46 Mkr (37) en ökning med 24 %.
- Rörelsemarginalen uppgick till 8,6 % (7,7).
- Fortsatt god orderingång för samtliga verksamheter.

Denna information är insiderinformation som KABE AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som KABE AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2017 kl. 16:00 CET.

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 2,0 miljarder kronor (2016) och antalet anställda uppgår till drygt 530 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.