Kvartalsrapport januari – september 2018

2018-10-24

Nettoomsättningen uppgick till 2 050 Mkr (1 720*) en ökning med 19,0 %.
Resultat efter skatt uppgick till 125 Mkr (116) en ökning med 8,2 %.
Resultat per aktie var 13:85 kr (12:81).
Rörelseresultatet uppgick till 157 Mkr (146*), en ökning med 7,9 %.
Rörelsemarginalen uppgick till 7,7 % (8,5*).
I juli förvärvade KABE 21,5 % av aktierna i engelska bolaget Coachman Group LTD.

*Jämförelseåret är omräknat enligt övergång till IFRS 15.

Denna information är insiderinformation som KABE GROUP AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som KABE GROUP AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2018 kl. 11.30 CET.

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 2,3 miljarder kronor (2017) och antalet anställda uppgår till drygt 600 personer. KABE Group AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Mid Cap.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.