Kvartalsrapport januari – mars 2021

2021-05-11

Nettoomsättningen uppgick till 696 Mkr (509), en ökning med 37 %
Den organiska omsättningstillväxten uppgick till 22 %
Nettoresultatet uppgick till 48 Mkr (9), för jämförbara enheter uppgick resultatet till 45 Mkr
Resultatet per aktie var 5,33 kr (1,00) 
Rörelseresultatet uppgick till 52 Mkr (10), rörelsemarginalen uppgick till 7,5 % (2,0) 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 33 Mkr (-13) 
Förvärv av det brittiska bolaget Coachman Group LTD den 19 februari 2021  


Denna information är insiderinformation som KABE GROUP AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som KABE GROUP AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2021 kl. 13.00 CET.

KABE Groups huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar och husbilar samt campingtillbehör till den europeiska marknaden genom varumärkena KABE, Adria, Affinity och Coachman samt KAMA Fritid. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE-koncernen vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE är den största och ledande nordiska tillverkaren av husvagnar och husbilar. Adria är Nordens största importör och marknadsledare av både husvagnar och husbilar. Affinity Camper Vans tillverkas i Polen för den skandinaviska och europeiska marknaden. Coachman är en av de ledande producenterna av husvagnar inom premiumsegmentet i England. KAMA Fritid är Nordens största tillbehörsgrossist i husvagns- och husbilsbranschen. KABE Group har sedan starten 1957 ständigt utvecklats och är idag en internationell koncern med produktion i Sverige, Storbritannien och Polen och försäljning på 14 marknader i Europa. Totalt omsätter koncernen ca 2,13 miljarder kronor (2020) och antalet anställda uppgår till drygt 587 personer. KABE Group AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.