Kvartalsrapport januari – mars 2015

2015-05-19

• Nettoomsättningen uppgick till 358 Mkr (349).

• Resultat efter skatt uppgick till 21 Mkr (20).

• Resultat per aktie var 2:36 (2:23).

• Rörelseresultatet uppgick till 28 Mkr (26).

• Rörelsemarginalen uppgick till 7,8 % (7,6).

• Fortsatt god orderingång för samtliga verksamheter.

Informationen i denna kvartalsrapport är sådan som KABE AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj kl. 16:15 (CET).

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar, transport- och andra mobila enheter samt campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 1,3 miljarder kronor (2014) och antalet anställda uppgår till knappt 400 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.