KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 16 MAJ 2013

2013-05-17

STYRELSE
Till styrelseledamöter omvaldes Nils-Erik Danielsson, Alf Ekström, Mikael Olsson, Benny Holmgren, Anita Svensson och Maud Blomqvist.
På årsstämman omvaldes Nils-Erik Danielsson till styrelseordförande.

VALBEREDNING
Stämman beslutade att till årsstämman 2014 utse Brivio Thörner till valberedningens ordförande.

STYRELSEARVODEN
Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen utgår med 250 000 kr till styrelsens ordförande och 125 000 kr till övriga styrelseledamöter vilka inte är anställda i koncernen, totalt 625 000 kr. För revisorernas arbete beslutades att debitering sker enligt godkänd räkning baserad på lämnad offert.

UTDELNING
För år 2012 beslutades en utdelning av 4:00 kr/aktie (totalt 36.000.000 kronor). Avstämningsdag blir 21 maj 2013 och utdelningen utsänds av Euroclean Sweden AB den 24 maj 2013.

ÅTERKÖP EGNA AKTIER
Stämman beslutade att man bemyndigade styrelsen rätten att för bolaget förvärva och överlåta egna aktier till högst en tiondel av antalet utgivna aktier. Förutsatt att biträde från minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

www.kabe.se.

Tenhult 17 maj 2013
Alf Ekström
VD och koncernchef

EKONOMISK INFORMATION LÄMNAS ENLIGT FÖLJANDE
2013-08-21 Delårsrapport januari-juni
2013-10-29 Delårsrapport januari-september

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar, transport- och andra mobila enheter samt campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 1,3 miljarder kronor (2012) och antalet anställda uppgår till drygt 350 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.