Kommuniké från årsstämma den 15 maj 2012

2012-05-16

Kabe AB (publ) höll på tisdagen ordinarie årsstämma i Tenhult.

Som styrelseledamöter omvaldes Nils-Erik Danielsson, Alf Ekström, Mikael Olsson, Benny Holmgren, Anita Svensson och Maud Blomqvist.

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen utgår med 250 000 kr. till styrelsens ordförande och 125 000 kr. till övriga styrelseledamöter vilka inte är anställda i koncernen, totalt 625.000 kr. För revisorernas arbete beslutades att debitering sker enligt godkänd räkning baserad på lämnad offert.

På årsstämman omvaldes Nils-Erik Danielsson till styrelseordförande samt Brivio Thörner till valberedningens ordförande i Kabe AB.

Kvartalsrapport för januari-mars 2012
Rapporten som var tidigare utsänd visade en fakturering på 419,7 Mkr (få 464,4) med ett resultat efter finansiella poster på 38,8 Mkr (41,7). Resultatet efter skatt uppgick till 28,6 Mkr (30,7). Rapporten finns i sin helhet på www.kabe.se.

Utdelning
För år 2011 beslutades en utdelning av 5:00 kr/aktie (totalt 45.000.000 kronor). Avstämningsdag blir 21 maj 2012 och utdelningen utsänds av VPC AB den 24 maj 2012.

Återköp egna aktier
Stämman beslutade att man bemyndigade styrelsen rätten att för bolaget förvärva och överlåta egna aktier till högst en tiondel av antalet utgivna aktier. Förutsatt att biträde från minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

Tenhult 16 maj 2012

Alf Ekström
Vd och koncernchef

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar, transport- och andra mobila enheter samt campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 1,5 miljarder kronor (2011) och antalet anställda uppgår till närmare 400 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.