KABE tecknar avtal om förvärv av aktier i det engelska företaget Coachman Group LTD

2018-07-19

KABE Group AB (publ) tecknar den 19 juli avtal om förvärv av 21,5 % av aktierna i Coachman Group LTD.

Förvärvet består av två delar. Dels köp av aktier av nuvarande aktieägarna för 1,5 Milj £ och dels genom en riktad nyemission på 1,5 Milj £.

Förvärvet innehåller även en option för KABE att vid senare tillfälle förvärva ytterligare 11 % av aktierna i Coachman Group LTD.

Förvärvet beräknas kunna slutföras 1:a augusti. Coachman kommer att redovisas som intressebolag i KABE:s koncernredovisning.

Coachman är en av de ledande producenterna av husvagnar i premiumsegmentet i England. Verksamheten bedrivs sedan 30 år i egna lokaler i Hull, England. Omsättningen uppgick under det senaste räkenskapsåret till 36,1 Milj £ (c:a 400 Mskr), med en rörelsemarginal på c:a 5 %. Förvärvet beräknas bidra med c:a 0:40 kronor SEK i resultat per aktie på årsbasis.

KABE:s och Coachman:s produktprogram marknadsförs inom premiumsegmentet. Företagen konkurrerar inte med varandra, då produkterna säljs på helt skilda marknader.

KABE:s förvärv av en del av Coachman, möjliggör för företagen att samarbeta vad gäller produktutveckling och inköp, samt utbyte av produktionsteknik.

För ytterligare information, kontakta Alf Ekström VD och koncernchef, telefon 0707442994

Denna information är insiderinformation som KABE GROUP AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som KABE GROUP AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl. 13.00 CET.

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 2,3 miljarder kronor (2017) och antalet anställda uppgår till drygt 600 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Mid Cap.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.