KABE Group AB:s styrelse drar tillbaka det tidigare förslaget om ordinarie aktieutdelning för 2019

2020-03-26

Konsekvenserna av Covid-19 utbrottet påverkar KABE-koncernen och det finns en betydande risk för ekonomisk inverkan på koncernen. Till följd av den föränderliga situation som råder är det för tillfället inte möjligt att förutse varaktigheten eller omfattningen av hälsokrisen och därför inte heller dess potentiella inverkan.

KABE-koncernen och dess kunder, leverantörer och övriga samarbetspartners arbetar systematiskt för att minimera konsekvenserna för koncernen och dess partners. Produktion sker nu enbart av sedan tidigare kundsålda produkter. Till följd av situationen i övriga Europa och dess påverkan på leverantörsledet kommer produktionen stängas två veckor kring påsk. Även en rad övriga åtgärder är  genomförda, bland annat avseende bemanning, framtida produktionsvolymer, finansiering samt inköp.

För att säkerställa att KABE-koncernen står stark i nuvarande omvärldsläge och kan agera utifrån en styrkeposition framgent, har styrelsen idag beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade utdelningsförslaget till årsstämman den 12 maj 2020 på 2:00 kr per aktie.

26 mars, 2020

Denna information är insiderinformation som KABE GROUP AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning.

Informationen lämnades, genom ovananstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020 kl. 10.45 CET.

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 2,36 miljarder kronor (2019) och antalet anställda uppgår till drygt 607 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.