KABE Group AB (publ) förvärvar S. Karosser Aktiebolag

2022-09-01

KABE Group AB (”KABE”) har den 1 september 2022 förvärvat samtliga aktier i S. Karosser Aktiebolag (”S. Karosser”).

S. Karosser tillverkar och säljer pickup-campers som enkelt lyfts på och spänns fast på ett pickup-flak. S. Karosser tillverkar även utställningsbilar för verktyg och profilprodukter. Verksamheten bedrivs i Dorotea, Sverige. Företaget har c:a 20 anställda och omsättningen uppgick under det senaste räkenskapsåret till drygt 33 MSEK med ett rörelseresultat justerat för engångsposter om c:a 2 MSEK.

Förvärvet innebär även framtida investeringar i S. Karossers produktionskapacitet med målsättning att dubblera kapaciteten. Nuvarande ledning för S. Karosser kommer fortsatt leda företaget.

Genom förvärvet förstärker KABE sin position inom ett segment där den pågående elektrifieringen av fordon bidrar till framtida potential och tillväxt.

”S.Karosser är ett bra tillskott till koncernens produktportfölj. Genom förvärvet når KABE nya återförsäljare och kunder inom Mobile Living.” säger Alf Ekström koncernchef KABE Group.


Denna information är sådan som KABE Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-01 09:00 CET.

KABE Groups huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar och husbilar samt campingtillbehör till den europeiska marknaden genom varumärkena KABE, Adria, Affinity och Coachman samt KAMA Fritid. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE-koncernen vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE är den största och ledande nordiska tillverkaren av husvagnar och husbilar. Adria är Nordens största importör och marknadsledare av både husvagnar och husbilar. Affinity Camper Vans tillverkas i Polen för den skandinaviska och europeiska marknaden. Coachman är en av de ledande producenterna av husvagnar inom premiumsegmentet i England. KAMA Fritid är Nordens största tillbehörsgrossist i husvagns- och husbilsbranschen. KABE Group har sedan starten 1957 ständigt utvecklats och är idag en internationell koncern med produktion i Sverige, Storbritannien och Polen och försäljning på 14 marknader i Europa. Totalt omsätter koncernen ca 3,3 miljarder kronor (2021) och antalet anställda uppgår till drygt 885 personer. KABE Group AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.