KABE förutser lägre resultat för fjärde kvartalet

2020-01-24

För helåret 2019 bedömer KABE att omsättningen blir cirka 2 362 MSEK. För helåret 2018 uppgick omsättningen till 2 752 MSEK. KABE bedömer att resultatet efter finansnetto för helåret 2019 blir cirka 150 MSEK. För helåret 2018 uppgick resultatet efter finansnetto till 201 MSEK.

KABE bedömer att omsättningen för fjärde kvartalet blir cirka 450 MSEK. Det fjärde kvartalet 2018 uppgick omsättningen till 702 MSEK. Åtgärder för att minska kostnaderna under 2019 har genomförts. Produktionskapaciteten har reducerats under året. Kostnaderna har dock inte kunnat justeras i samma takt som den svagare försäljningen under det fjärde kvartalet 2019. KABE bedömer att resultatet efter finansnetto för fjärde kvartalet 2019 blir cirka 11 MSEK. Det fjärde kvartalet 2018 uppgick resultatet efter finansnetto till 42 MSEK. Det kan noteras att fjärde kvartalet 2018 var osedvanligt positivt.

Avvikelsen är hänförlig till den vikande svenska husbilsmarknaden och höjda lagervolymer av husbilar hos återförsäljarna. Detta till följd av att nya husbilar omfattas av bonus–malus och efterföljande WLTP, som innebär en höjd skatt på nya husbilar under de första tre åren. Även om det finns viss osäkerhet i siffrorna visar den officiella statistiken från Husvagnsbranschens riksförbund minskade husbilsregistreringar i Sverige med 42% för helåret 2019.

Regeringen har givit Skatteverket i uppdrag att utreda förmånligare villkor för husbilar. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 28 februari 2020. Ett positivt utfall av utredningen torde på sikt innebära en återhämtning av husbilsmarknaden.

Under helåret 2019 har resultatutfallet relaterat till husvagnar för både KABE och ADRIA varit god och enligt plan. Även KAMA Fritids tillbehörsverksamhet har utvecklats positivt.

Resultatet är ännu preliminärt och har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

KABE GROUP publicerar bokslutskommunikén för 2019 klockan 13:30 den 27 februari.

Denna information är insiderinformation som KABE GROUP AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2020 kl. 10.30 CET.

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 2,75 miljarder kronor (2018) och antalet anställda uppgår till drygt 650 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Mid Cap.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.