KABE AB:s bud på 25 % av det slovenska bolaget Protej d.o.o., moderbolag till husvagns- och husbilstillverkaren Adria Mobil d.o.o.

2016-05-31

KABE AB (publ.) lade 2016-03-31 ett bud avseende köp av 25 % av andelarna i det slovenska bolaget Protej d.o.o. Budet omfattades av hembudsregler och en grupp av andelsägare har utnyttjat hembudet och köper samtliga andelar som varit till försäljning. Affären är därmed avslutad för KABEs del.

Samarbetet med Adria Mobil d.o.o. är långsiktigt och påverkas inte av att budet på Protej d.o.o. inte genomförs utan fortsätter att utvecklas mycket positivt.

I koncernens strategiska arbete för tillväxt ingår att vi fortlöpande utvärderar olika förvärvsmöjligheter.

Informationen i detta pressmedelande är sådan som KABE AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj kl. 14:30 (CET).

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar, transport- och andra mobila enheter samt campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 1,7 miljarder kronor (2015) och antalet anställda uppgår till knappt 450 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.