KABE AB (publ.) DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2011

2011-10-20

  • Nettoomsättningen ökade med 17 % till 1 223,7 Mkr (1 048,5).
  • Resultat efter skatt ökade med 21 % till 87,9 Mkr (72,8). * För jämförbara enheter blev ökningen 38 % 87,9 Mkr (63,5).
  • Resultat per aktie ökade med 24 % till 9:77 (7:88). *För jämförbara enheter var ökningen 38 % 9:77 (7:07).
  • Rörelseresultatet ökade med 39 % till 124,3 Mkr (89,7).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 10,2 % (8,6).

*    Under kvartal tre 2010 avyttrades det helägda koncernföretaget Kabeland AB för en köpeskilling på 10,0 Mkr. Reavinsten på försäljningen uppgick till 9,3 Mkr.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som KABE AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2011 kl. 13:35 (CET).

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar, transport- och andra mobila enheter samt campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 1,4 miljarder kronor (2010) och antalet anställda uppgår till närmare 400 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.