KABE AB (publ.) publicerar årsredovisning för 2011

2012-05-09

KABEs årsredovisning för 2011 finns tillgänglig på www.kabe.se. Den tryckta versionen kan beställas via hemsidan under "Beställ rapporter", per e-post kabe@kabe.se eller per telefon 036-39 37 00.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.