KABE AB (PUBL.) PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2009

2010-04-13

KABEs årsredovisning för 2009 finns nu tillgänglig på www.kabe.se. Den tryckta versionen kan beställas via hemsidan under Bolagsinformation. Denna information lämnades för offentliggörande den 13 april 2010 kl. 13.30.

Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer