KABE AB (publ.), org nr 556097-2233, byter namn till KABE Group AB (publ.)

2018-07-04

Moderbolaget och koncernen KABE AB (publ.), org nr 556097-2233, har bytt bolagsnamn till KABE Group AB (publ.) vilket nu är registrerat hos Bolagsverket. Namnbytet innebär inte någon förändring vad gäller företagets erbjudande eller arbetssätt.

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna.

KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 2,3 miljarder kronor (2017) och antalet anställda uppgår till drygt 600 personer. KABE Group AB (publ.) är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Mid Cap.

I samband med att moderbolaget byter bolagsnamn kommer även dotterbolagen KABE Husvagnar AB och Adria Caravan AB byta namn till KABE AB resp. Adria AB.

KABE Husvagnar AB, org nr 556075-7832, blir KABE AB

KABE Husvagnar AB, helägt dotterbolag till KABE Group AB (publ.), producerar husvagnar och husbilar med högsta kvalitet, både vad gäller konstruktion och materialval. Då husbilar är en växande del av företagets verksamhet, byter företaget bolagsnamn till KABE AB.

Adria Caravan AB, org nr 556269-1591, blir ADRIA AB

Adria Caravan AB, helägt dotterbolag till KABE Group AB (publ.), är importör av den slovenska husvagns- och husbilstillverkaren Adria Mobils hela produktprogram till Sverige, Norge och Finland. Adrias produktprogram omfattar husvagnar och husbilar under varumärket Adria och husbilar under varumärket Sun Living. Adrias produktprogram omfattar även modulhus som primärt säljs till campingplatser på den skandinaviska marknaden. Då husbilar står för en betydande del av bolagets omsättning byter företaget bolagsnamn till Adria AB.

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 2,3 miljarder kronor (2017) och antalet anställda uppgår till drygt 600 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Mid Cap.

Vidare upplysningar lämnas av CFO Linda Klinth. Telefon 036-344135.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.