KABE AB (publ.) lägger bud på 25 % av det slovenska bolaget Protej d.o.o., moderbolag till husvagns- och husbilstillverkaren Adria Mobil d.o.o.

2016-03-31

KABE AB (publ.) har i dag lagt ett bud avseende köp av 25 % av andelarna i det slovenska bolaget Protej d.o.o., moderbolag till husvagns- och husbilstillverkaren Adria Mobil d.o.o. (Adria), som KABE har ett nära samarbete med sedan många år. Protej d.o.o. är ett så kallat ”limited company” som ägs av 41 olika andelsägare. Budet som är giltigt från dagens datum till 15 april är på ca 13 MEUR för 25 % av andelarna. Budet omfattas av hembudsregler, varför information om exakt hur stor andel som förvärvats först kan lämnas då affären är avslutad. Det beräknas ske inom 2-3 månader. Skulle budet accepteras kommer förvärvet att ha en positiv påverkan på resultat per aktie 2016. Förvärvet finansieras med egna medel och befintliga kreditfaciliteter.

Adria har utvecklats mycket stark under den senaste 10 års-perioden och är idag den 5:e största tillverkaren av husvagnar och husbilar i Europa med en årlig omsättning på ca 250 MEUR. KABE som säljer Adrias produktprogram i Sverige, Norge och Finland är Adrias största distributör med en årlig försäljning av Adria produkter på ca 750 MSEK. Förvärvet möjliggör att samarbetet ytterligare kan stärkas mellan företagen i framtiden.

Tenhult 20160331

Informationen i detta pressmedelande är sådan som KABE AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars kl. 9:30 (CET).

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar, transport- och andra mobila enheter samt campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 1,7 miljarder kronor (2015) och antalet anställda uppgår till knappt 450 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.