KABE AB (publ.) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2009

2009-08-24

• Nettoomsättningen minskade med 28 % till 600,5 Mkr (834,6). • Resultat efter skatt minskade med 38 % till 27,6 Mkr (44,2). • Resultat per aktie är 3:07 (4:92). • Rörelseresultatet minskade med 40 % till 41,9 Mkr (70,0). • Rörelsemarginalen uppgick till 7,0 % (8,4). • Husbilarna har haft en positiv utveckling Informationen i denna delårsrapport är sådan som KABE AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti kl. 11:30(CET).

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.