KABE AB (publ.) DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2011

2011-05-18

  • Nettoomsättningen ökade med 20 % till 464,4 Mkr (388,8).
  • Resultat efter skatt ökade med 57 % till 30,7 Mkr (19,6).
  • Resultat per aktie ökade med 57 % till 3:42 (2,18).
  • Rörelseresultatet ökade med 51 % till 43,3 Mkr (27,7). 
  • Rörelsemarginalen uppgick till 9,3 % (7,1).
  • Investeringsprogram på 35 Mkr ger bland annat en fördubblad produktionskapaciteten för husbilar.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som KABE AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2011 kl. 16:30 (CET).

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar, transport- och andra mobila enheter samt campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 1,4 miljarder kronor (2010) och antalet anställda uppgår till närmare 400 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.