KABE AB (publ.) DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2010

2010-05-19

• Nettoomsättningen ökade med 43 % till 388,8 Mkr (272,3). • Resultat efter skatt ökade med 73 % till 19,6 Mkr (11,3). • Resultat per aktie ökade med 73 % till 2:18 (1:25). • Rörelseresultatet ökade med 51 % till 27,7 Mkr (18,4). • Rörelsemarginalen uppgick till 7,1 % (6,8). • Ökad orderingång för både husvagnar och husbilar. Informationen i denna delårsrapport är sådan som KABE AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj kl. 16.00 (CET).

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.