KABE AB (publ.) DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2011

2011-08-23

  • Nettoomsättningen ökade med 17 % till 920,5 Mkr (785,6).
  • Resultat efter skatt ökade med 46 % till 69,5 Mkr (47,6).
  • Resultat per aktie ökade med 46 % till 7:72 (5:29).
  • Rörelseresultatet ökade med 46 % till 98,6 Mkr (67,4).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 10,7 % (8,6).

 

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar, transport- och andra mobila enheter samt campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 1,4 miljarder kronor (2010) och antalet anställda uppgår till närmare 400 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.