KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI –DECEMBER 2008

2009-02-19

• Nettomsättningen minskade med 6 % till 1352,6 Mkr (1431,4).
• Resultat efter skatt minskade med 41 % till 47,2 Mkr (79,7).
• Resultat per aktie är 5:25 (8:85).
• Rörelseresultatet minskade med 36 % till 75,9 Mkr (118,4) motsvarande en rörelsemarginal på 5,6 % (8,3).
• Koncernens marknadsandel för husvagnar i Sverige uppgår till 38 % (37).

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.