Halvårsrapport januari – juni 2016

2016-08-16

• Nettoomsättningen uppgick till 1 063 Mkr (863) en ökning med 23 %.

• Resultat efter skatt uppgick till 78 Mkr (45). För jämförbara enheter 70 Mkr (45) en ökning med 56 %.*

• Resultat per aktie var 8:59 (5:02).

• Rörelseresultatet uppgick till 90 Mkr (59) en ökning med 53 %. 

• Rörelsemarginalen uppgick till 8,4 % (6,8).

• Fortsatt god orderingång för samtliga verksamheter.

* Tilläggsköpeskilling 8 Mkr

Informationen i denna halvårsrapport är sådan som KABE AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 augusti kl. 14:30 (CET).

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar, transport- och andra mobila enheter samt campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 1,7 miljarder kronor (2015) och antalet anställda uppgår till drygt 500 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.