HÅLLBARHETSRAPPORT 2018

2019-04-15

I enlighet med Årsredovisningslagen 6 kap. 11 §, har KABE valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten i en separat rapport som ett komplement till bolagets förvaltningsberättelse. Hållbarhetsrapporten har överlämnats till revisorn samtidigt som årsredovisningen.

Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer