Förändring i koncernledningen

2019-04-17

Linda Klinth, KABE Group ABs ekonomidirektör och medlem i koncernledningen, har bestämt sig för att lämna KABE för nya utmaningar utanför koncernen. Hon kommer att vara kvar på sin tjänst fram till 15 september 2019.
Viktor Trojefors har utsetts till ny ekonomidirektör och medlem i KABEs koncernledning. Viktor kommer att tillträda tjänsten 5 augusti 2019 och arbeta parallellt med Linda under en övergångsperiod.
Viktor kommer närmast från tjänsten som Auktoriserad revisor på Ernst & Young AB i Jönköping.
Vi tackar Linda för hennes insatser inom koncernen och önskar henne lycka till i sin nya utmaning.
Vi hälsar samtidigt Viktor välkommen till KABE?koncernen.

Denna information är insiderinformation som KABE Group AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som KABE Group AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2019 kl. 15:30 CET.

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 2,75 miljarder kronor (2018) och antalet anställda uppgår till drygt 650 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Mid Cap.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.