Förändring i koncernledningen och dotterbolag

2021-08-26

Andreas Gustafsson har utsetts till ny verkställande direktör för dotterbolaget KABE AB. Andreas tillträder sin befattning 1 september 2021. Andreas kommer även ingå i koncernledningen.

Att en ny VD tillsätts i dotterbolaget KABE AB innebär att Alf Ekström efter 39 år överlämnar det operativa ansvaret i dotterbolaget. Alf kommer i sin nuvarande roll som verkställande direktör för KABE Group AB tillika koncernchef fortsatt leda koncernen.

Andreas har tidigare under flera år innehaft ledande befattningar med koncernövergripande ansvarsområden inom ITAB-koncernen och har mångårig erfarenhet av verksamhetsstyrning och produktion.

Som ett led i omorganisationen kommer även Mikael Blomqvist, idag vice verkställande direktör i dotterbolaget KABE AB, att överlämna det totala operativa ansvaret i bolaget till Andreas. Mikael har utsetts till ny vice verkställande direktör i moderbolaget KABE Group AB och tillträder sin nya befattning inom koncernen 1 september 2021. Mikael kommer fortsatt ingå i koncernledningen.

– Vi är väldigt glada att Andreas blir en del av KABE Group. Andreas kommer bidra med nya perspektiv. Hans kompetens inom produktion, verksamhetsstyrning, digitalisering och försäljning kommer att vara en värdefull tillgång för KABE AB och koncernen. Det kommer även vara mycket värdefullt för KABE Group att Mikael får en än mer övergripande roll i moderbolaget för att ytterligare öka vårt fokus och följa vår strategiska inriktning att bygga ett starkare och mer internationellt KABE Group, säger Alf Ekström, KABE Groups verkställande direktör och koncernchef.


Denna information är sådan som KABE Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-26 15:00 CET.

KABE Groups huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar och husbilar samt campingtillbehör till den europeiska marknaden genom varumärkena KABE, Adria, Affinity och Coachman samt KAMA Fritid. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE-koncernen vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE är den största och ledande nordiska tillverkaren av husvagnar och husbilar. Adria är Nordens största importör och marknadsledare av både husvagnar och husbilar. Affinity Camper Vans tillverkas i Polen för den skandinaviska och europeiska marknaden. Coachman är en av de ledande producenterna av husvagnar inom premiumsegmentet i England. KAMA Fritid är Nordens största tillbehörsgrossist i husvagns- och husbilsbranschen. KABE Group har sedan starten 1957 ständigt utvecklats och är idag en internationell koncern med produktion i Sverige, Storbritannien och Polen och försäljning på 14 marknader i Europa. Totalt omsätter koncernen ca 2,13 miljarder kronor (2020) och antalet anställda uppgår till drygt 587 personer. KABE Group AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.