Förändring i koncernledningen - Ny verkställande direktör i dotterbolaget KABE AB

2022-04-27

Mikael Blomqvist, vice verkställande direktör i KABE Group AB, har utsetts till ny verkställande direktör i dotterbolaget KABE AB. Mikael tillträder sin befattning med omedelbar verkan.

Mikael har en bred erfarenhet av företagets verksamhet, produktportfölj och distributionsorganisation. Mikael har tidigare haft flera ledande befattningar i KABE AB och var vice verkställande direktör i KABE AB under flera år. Mikael kvarstår även i sin befattning som vice verkställande direktör i KABE Group AB och medlem i koncernledningen.

Andreas Gustafsson, verkställande direktör KABE AB lämnar på egen begäran sin befattning. Andreas lämnar därmed även koncernledningen. Andreas kommer att arbeta kvar en månad i företaget för att avsluta och lämna över pågående projekt. ”Vi tackar Andreas för hans insatser och önskar honom lycka till.” säger koncernchef Alf Ekström.
 

27 april, 2022


Denna information är sådan som KABE Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-27 10:30 CET.

KABE Groups huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar och husbilar samt campingtillbehör till den europeiska marknaden genom varumärkena KABE, Adria, Affinity och Coachman samt KAMA Fritid. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE-koncernen vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE är den största och ledande nordiska tillverkaren av husvagnar och husbilar. Adria är Nordens största importör och marknadsledare av både husvagnar och husbilar. Affinity Camper Vans tillverkas i Polen för den skandinaviska och europeiska marknaden. Coachman är en av de ledande producenterna av husvagnar inom premiumsegmentet i England. KAMA Fritid är Nordens största tillbehörsgrossist i husvagns- och husbilsbranschen. KABE Group har sedan starten 1957 ständigt utvecklats och är idag en internationell koncern med produktion i Sverige, Storbritannien och Polen och försäljning på 14 marknader i Europa. Totalt omsätter koncernen ca 3,3 miljarder kronor (2021) och antalet anställda uppgår till drygt 885 personer. KABE Group AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.