Ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

2020-04-08

Ersättningsutskottet i KABE Group AB, som består av styrelsen i sin helhet, har utvärderat tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för
ersättningar till ledande befattningshavare.
Det är ersättningsutskottets uppfattning att de ersättningsprinciper som fastställdes av årsstämman 2019 har tillämpats. Detta framgår även av
revisors yttrande enligt aktiebolagslagen.

Tenhult i april 2020

Styrelsen i KABE Group AB

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 2,36 miljarder kronor (2019) och antalet anställda uppgår till drygt 607 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Vidare upplysningar lämnas av CFO Viktor Trojefors. Telefon 036-344135.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.