Delårsrapport Januari – september 2022

2022-11-02

Nettoomsättningen uppgick till 2 733 Mkr (2 468), en ökning med 11 %. 
Periodens resultat uppgick till 179 Mkr (151 ), en ökning med 19%.
Resultatet per aktie var 19,89 kr (16,78).
Rörelseresultatet ökade med 22% till 218 Mkr (179),  
Rörelsemarginalen uppgick till 8,0 % (7,3). 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 126 Mkr (411).
Kassaflödet föregående period var osedvanligt stark till följd av en väsentligt minskad kapitalbildning under pandemin hos återförsäljarna.


Denna information är sådan som KABE Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-02 11:15 CET.

KABE Groups huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar och husbilar samt campingtillbehör till den europeiska marknaden genom varumärkena KABE, Adria, Affinity och Coachman samt KAMA Fritid. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE-koncernen vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE är den största och ledande nordiska tillverkaren av husvagnar och husbilar. Adria är Nordens största importör och marknadsledare av både husvagnar och husbilar. Affinity Camper Vans tillverkas i Polen för den skandinaviska och europeiska marknaden. Coachman är en av de ledande producenterna av husvagnar inom premiumsegmentet i England. KAMA Fritid är Nordens största tillbehörsgrossist i husvagns- och husbilsbranschen. KABE Group har sedan starten 1957 ständigt utvecklats och är idag en internationell koncern med produktion i Sverige, Storbritannien och Polen och försäljning på 14 marknader i Europa. Totalt omsätter koncernen ca 3,3 miljarder kronor (2021) och antalet anställda uppgår till drygt 885 personer. KABE Group AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.