Bokslutskommunike januari-december 2020

2021-02-25

Nettoomsättningen uppgick till 2 132 Mkr (2 358)
Resultat efter skatt uppgick till 67 Mkr (118)
Resultat per aktie var 7,44 kr (13,11) 
Rörelseresultatet uppgick till 75 Mkr (137), rörelsemarginalen uppgick till 3,5% (5,8)
Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten om 265 Mkr (74)
Stark orderingång och ökad produktion av årsmodell 2021

Förvärv av det brittiska bolaget Coachman Group LTD i februari 2021  

 

Denna information är insiderinformation som KABE GROUP AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som KABE GROUP AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 kl. 13.00 CET.

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 2,13 miljarder kronor (2020) och antalet anställda uppgår till drygt 587 personer. KABE Group AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.