Bokslutskommunike januari-december 2019

2020-02-27

Nettoomsättningen uppgick till 2 358 Mkr (2 752)
Resultat efter skatt uppgick till 118 Mkr (158)
Resultat per aktie var 13,11 (17,59)            
Rörelseresultatet uppgick till 137 Mkr (195)
Rörelsemarginalen uppgick till 5,8% (7,1)
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 135 Mkr (-53)

Denna information är insiderinformation som KABE GROUP AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som KABE GROUP AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020 kl. 14.00 CET.

 

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 2,36 miljarder kronor (2019) och antalet anställda uppgår till drygt 607 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.