Bokslutskommunike Januari – december 2016

2017-02-28

• Nettoomsättningen uppgick till 2 045 Mkr (1 689) en ökning med 21 %.

• Resultat efter skatt uppgick till 133 Mkr (85) en ökning med 56 %. För jämförbara enheter 125 Mkr (85) en ökning med 47 %.*

• Resultat per aktie var 14:81 (9:44), en ökning med 57 %.

• Rörelseresultatet uppgick till 160 Mkr (103) en ökning med 55 %. 

• Rörelsemarginalen uppgick till 7,8 % (6,1).

• 2016 blev ett mycket positivt år för koncernen, med all-time-high både vad gäller omsättning och resultat.

• Fortsatt god orderingång för samtliga verksamheter.

* Tilläggsköpeskilling 8 Mkr från en fastighetsförsäljning tidigare år.

Denna information är sådan information som KABE AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari kl. 15:00 (CET).

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 2 miljarder kronor (2016) och antalet anställda uppgår till drygt 500 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.