BOKSLUTSKOMMUNIKE JANUARI – DECEMBER 2012

2013-02-26

- Nettoomsättningen var 1 300,6 Mkr (1 544,3).
- Resultat efter skatt uppgick tilll 92,1 Mkr (108,4).
- Resultat per aktie var 10,24 (12:04).
- Rörelseresultatet uppgick till 118,9 Mkr (150,9).
- Rörelsemarginalen uppgick till 9,1 % (9,8).
- Koncernens marknadsandel i Sverige är 39 % (39) för husvagnar och 22 % (22) för husbilar

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som KABE AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari kl. 14:00 (CET).

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar, transport- och andra mobila enheter samt campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 1,3 miljarder kronor (2013) och antalet anställda uppgår till närmare 360 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.