BOKSLUTSKOMMUNIKE JANUARI – DECEMBER 2011

2012-02-22

  • Nettoomsättningen ökade med 10 % till 1 544,3 Mkr (1 407,8).
  • Resultat efter skatt ökade med 9 % till 108,4 Mkr (99,5). *För jämförbara verksamheter blev ökningen 24 % från 87,4 Mkr till 108,4 Mkr.
  • Resultat per aktie ökade med 9 % till 12:04 (11:06). * För jämförbara verksamheter var ökningen 24 % från 9:71 till 12:04.
  • Rörelseresultatet ökade med 24 % till 150,9 Mkr (121,9).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 9,8 % (8,7).

öpeskilling på 9,7 Mkr. Reavinsten på försäljningen uppgick till 2,9 Mkr.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som KABE AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari kl. 14:00 (CET).

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar, transport- och andra mobila enheter samt campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 1,5 miljarder kronor (2011) och antalet anställda uppgår till närmare 400 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.