Bokslutskommunike 2009-12-31

2010-02-23

• Nettoomsättningen minskade med 15 % till 1144,7 Mkr (1352,6). • Resultat efter skatt ökade med 11 % till 52,3 Mkr (47,2). • Resultat per aktie ökade med 11 % till 5:81 (5:25). • Rörelseresultatet minskade med 5 % till 72,1 Mkr (75,9). • Rörelsemarginalen uppgick till 6,3 % (5,6). • Ökad orderingång med drygt 10 % avseende årsmodellerna 2010 för både husvagnar och husbilar.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.