Bokslutskommuniké januari – december 2018

2019-02-27

Nettoomsättningen uppgick till 2 752 Mkr (2 306*) en ökning med 19,3 %.
Resultat efter skatt uppgick till 158 Mkr (133) en ökning med 18,8 %.
Resultat per aktie var 17:59 kr (14:83).
Rörelseresultatet uppgick till 195 Mkr (168*), en ökning med 16,1 %.
Rörelsemarginalen uppgick till 7,1 % (7,3*).

*Jämförelseåret är omräknat enligt övergång till IFRS 15.

Denna information är insiderinformation som KABE GROUP AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som KABE GROUP AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2019 kl. 11.30 CET.

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 2,75 miljarder kronor (2018) och antalet anställda uppgår till drygt 650 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Mid Cap.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.