Bokslutskommuniké januari – december 2017

2018-03-01

År 2017 kännetecknas av det mest omfattande investeringsprogrammet i KABEs historia, både i produktutveckling och produktionsresurser – 150 Mkr.

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 313 Mkr (2 045) en ökning med 13 %.
  • Resultat efter skatt uppgick till 133 Mkr (133). För jämförbara enheter 133 Mkr (125) en ökning med 6 %.*
  • Resultat per aktie var 14:83 kr (14:81).
  • Rörelseresultatet uppgick till 175 Mkr (160) en ökning med 9 %. 
  • Rörelsemarginalen uppgick till 7,6 % (7,8).
  • Omfattande förnyelse av modellprogrammen har mottagits mycket väl av marknaden. 
  • Stark orderingång för samtliga verksamheter.

* Föregående års resultat inkluderade en tilläggsköpeskilling på 8 Mkr från tidigare fastighetsförsäljning.

Denna information är insiderinformation som KABE AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som KABE AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2018 kl. 12.30 CET.

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 2,3 miljarder kronor (2017) och antalet anställda uppgår till drygt 600 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Mid Cap.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.