BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2010

2011-02-22

  • Nettoomsättningen ökade med 23 % till 1 407,8 Mkr (1 144,7).
  • Resultat efter skatt ökade med 90 % till 99,5 Mkr (52,3).  *För jämförbara verksamheter blev ökningen 67 % till 87,4 Mkr.
  • Resultat per aktie ökade med 90 % till 11:06 (5:81).  *För jämförbara verksamheter var ökningen 66 % till 9:30.
  • Rörelseresultatet ökade med 69 % till 121,9 Mkr (72,1). 
  • Rörelsemarginalen uppgick till 8,7 % (6,3).

på 10,0 Mkr. Reavinsten på försäljningen uppgick till 9,2 Mkr.

Köpeskilling på 9,7 Mkr. Reavinsten på försäljningen uppgick till 2,9 Mkr.

 

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som KABE AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 febriaru kl. 13:40 (CET).

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.