Beslut vid extra bolagsstämma i KABE Group AB

2021-12-14

KABE Group AB tillkännagav idag att bolagets extra bolagsstämma hölls idag den 14 december 2021. Den extra bolagsstämman beslutade om en extrautdelning om 4,50 kronor per aktie, med avstämningsdag den 16 december 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin genomfördes den extra bolagsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en extrautdelning om 4,50 kronor per aktie till bolagets aktieägare. Som avstämningsdag för extrautdelningen fastställdes den 16 december 2021. Utdelningen beräknas utbetalas till aktieägarna den 21 december 2021.

Protokoll från den extra bolagsstämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på KABE Groups hemsida www.kabegroup.se.

KABE Groups huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar och husbilar samt campingtillbehör till den europeiska marknaden genom varumärkena KABE, Adria, Affinity och Coachman samt KAMA Fritid. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE-koncernen vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE är den största och ledande nordiska tillverkaren av husvagnar och husbilar. Adria är Nordens största importör och marknadsledare av både husvagnar och husbilar. Affinity Camper Vans tillverkas i Polen för den skandinaviska och europeiska marknaden. Coachman är en av de ledande producenterna av husvagnar inom premiumsegmentet i England. KAMA Fritid är Nordens största tillbehörsgrossist i husvagns- och husbilsbranschen. KABE Group har sedan starten 1957 ständigt utvecklats och är idag en internationell koncern med produktion i Sverige, Storbritannien och Polen och försäljning på 14 marknader i Europa. Totalt omsätter koncernen ca 2,13 miljarder kronor (2020) och antalet anställda uppgår till drygt 587 personer. KABE Group AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Vidare upplysningar lämnas av CFO Viktor Trojefors. Telefon 036-344135.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.