Ändrat datum för publiceringen av KABE Group ABs rapport för det fjärde kvartalet samt helår 2018

2018-11-05

KABE Group AB har beslutat att tidigarelägga publiceringen av den ekonomiska rapporten för fjärde kvartalet samt helår 2018. Rapporten kommer att offentliggöras onsdagen den 27 februari istället för den 5 mars 2019. 

2019-02-27 - Q4 2018 samt helår 2018

2019-05-14 - Q1 2019, årsredovisning 2018

2019-08-21 - Q2 2019

2019-10-31 - Q3 2019

2020-02-27 - Q4 2019 samt helår 2019

Denna information är insiderinformation som KABE GROUP AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som KABE GROUP AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2018 kl. 11.30 CET.

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 2,3 miljarder kronor (2017) och antalet anställda uppgår till drygt 600 personer. KABE Group AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Mid Cap.

Vidare upplysningar lämnas av CFO Linda Klinth. Telefon 036-344135.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.