Tävla och vinn

Allmänna Villkor

Dessa villkor gäller för samtliga tävlingar i KABEs kanaler (webbsida// instagram // facebook // Återförsäljare). Genom att aktivt delta godkänner du dessa:

 • KABE följer utformningen av konsumentpristävlingar enligt Lotterilagen (1994:1000) samt 10 § marknadsföringslagen (2008:486) och har därför alltid krav på motprestation (eg. motivering / slogan / rim eller likvärdigt) som grundkrav för deltagande. Slumpen får aldrig avgöra vinst.
 • Vinnaren / bästa motivering utses av en jury från KABE.
 • Vinnare av varje tävling meddelas i samma inlägg som tävlingen annonserats. Detta sker med en uppdatering efter tävlingstidens slut, när juryns överläggning är avklarad och kan variera beroende på annonsörens tillgänglighet.
 • Juryns beslut kan ej överklagas.
 • Bidrag som inkommer efter utsatt tid för tävlingsstopp kommer förbises av juryn.
 • Du måste vara 18 år för att delta.
 • Vinsten skickas endast inom Norden.
 • Vinsten kan ej överlåtas till någon annan.
 • KABE tar ej ansvar för tekniska problem vid överbelastning av kommentarsfältet / aktuell plattform. KABE tar ej heller ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade.
 • Priser i KABEs tävlingar kan ej bytas mot kontanter eller andra varor än dem som anges i respektive tävlingsinstruktion.
 • Slutdatum för tävlingen finns specificerad i tävlingsinlägget. Tävlingen startar i samband med att tävlingsinlägget publiceras.
 • Vinnaren måste tillkännage sig med adress, personnummer och telefonnummer senast två månader efter att vinsten/vinnaren har annonserats på bloggen, därefter får det annonserande företaget själva avgöra om de vill utse en ny vinnare eller anse processen avslutad.
 • Du som deltagare i tävlingen samtycker enligt personuppgiftslagen (1998:204) till att KABE får behandla dina personuppgifter i syfte att publicera tävlingsbidrag och vinnarnas namn via KABE och annonsörens kanaler, som t.ex. hemsidor och sociala medier. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon tredje part.
 • Du som tävlingsdeltagare ansvarar för att ditt tävlingsbidrag är förenligt med svensk lag och att bidraget inte innehåller stötande inslag, t.ex. rasistiska sådana. Bidraget får inte innebära intrång i någons upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter. KABE bär ej ansvar för tävlingsbidrag som strider mot dessa villkor och förbehåller sig rätten att exkludera sådana bidrag från tävlingsjuryns bedömning.
 • Ev. vinstskatt betalas av vinnaren och redovisas av vinnarna själva.
 • KABE förbehåller sig rätten att upphäva tävlingen och deltagandeprocessen i tävlingens alla stadier om detta anses nödvändigt. Om tävlingen avslutas i förtid ansvarar KAEE inte för eventuella kostnader eller utgifter som deltagarna har haft i samband med tävlingen.
 • Vinster vars värde överstiger 1300 kr måste beskattas. Vinnaren är skyldig att redovisa vinsten i sin inkomstdeklaration. Annonsören är skyldig att redovisa kontrolluppgift till Skatteverket.
 • Genom att fylla i vårt formulär för vår tävling samtycker du till att KABE AB behandlar de personuppgifter du anger i detta formulär.
 • Syftet med behandlingen är att kunna tillhandahålla information gällande tävlingen och ta del av våra nyhetsbrev och nyheter som löpande skickas ut samt skicka erbjudanden till dig i marknadsföringssyfte.
 • Du kan när som helst ändra dig och ta tillbaka ditt samtycke genom att klicka avprenumerera i sidfoten av våra email eller kontakta oss på marknad@kabe.se. Om du tar tillbaka ditt samtycke upphör vi med behandlingen.
 • Vi kommer behandla dina uppgifter med respekt och du hittar mer information om vår behandling av personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.

KABE följer rekommendationerna från Lotteriinspektionen.

Läs mer HÄR.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.