Med hållbarheten i fokus

Allt fler upptäcker glädjen och nyttan med ett eget campingfordon. Faktum är att semester med husvagn eller husbil också är ett av de bästa miljöalternativen.

När en veckas boende och resa med husbil jämförs med andra semesterformer, exempelvis en vanlig charterresa med flyg eller en kryssning, är det husbilsalternativet som ger de klart lägsta utsläppen av växthusgaser. Det visar en undersökning som utförts av Norska Østfoldforskning på uppdrag av Norges Caravanbransjeforbund.

Energieffektiva husvagnar och husbilar

Svenska KABE har alltid haft ett tydligt miljöfokus i sin verksamhet, ofta långt innan frågorna hamnar på agendan i resten av branschen.

Hållbarheten i KABE 2022

– Att konstruera energieffektiva husvagnar och husbilar har varit KABEs strävan ända sedan starten för 65 år sedan. I dag är hållbarhetsarbetet en naturlig del av hela koncernen, konstaterar KABE Groups koncernchef Alf Ekström.

Genom att koppla koncernens kärnvärden till FN:s globala mål för hållbar utveckling har KABE Groups indirekta och direkta påverkan blivit ännu tydligare.

– Vi har identifierat de områden där KABE-koncernen kan bidra och göra verklig skillnad. För närvarande arbetar vi med tre långsiktiga fokusområden som är direkt kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling; Långsiktig och hållbar affärsutveckling, Goda arbetsvillkor och Affärsprinciper.

Långsiktig strategi

I koncernens hållbarhetsrapport redovisas vad som gjorts och vilka aktiviteter som planeras på kort och lång sikt. För produktionen av husvagnar och husbilar handlar det bland annat om åtgärder för att minska koldioxidutsläpp, energiförbrukning, vattenanvändning, transporter och spill.

– En hållbar industri skapas också genom effektiva tillverkningsprocesser, goda arbetsförhållanden och hållbara val av material och råvaror. Och i slutänden, naturligtvis, genom de produkter som vi levererar till våra slutkunder, påpekar Alf Ekström.

KABE Group har en långsiktig strategi att löpande genomföra investeringar med tydlig koppling till klimatet och omställningen till ett mer hållbart samhälle. Hand i hand med produktionsprocesserna går strävan att tillverka och sälja produkter som uppfyller kundernas behov.

– Det är förstås en extra trygghet för alla KABE-ägare att veta att 100% av snickeridetaljerna kommer från vårt eget snickeri i Tenhult och att vi i tillverkningen använder återvinningsbar aluminiumplåt i stället för glasfiber.

Hållbarheten i KABE 2022

Hållbara lösningar

Under årens lopp har KABE varit steget före och utvecklat flera unika lösningar för värme, isolering och ventilation. Utvecklingsarbetet pågår ständigt, med målsättning att skapa bästa möjliga inomhusmiljö för användaren med minsta möjliga energianvändning och miljöpåverkan

KABEs teknikcentrum i Tenhult arbetar löpande med nya projekt och alla system testas noggrant i anläggningens egen köldkammare.

2019 kom KABE med en ny banbrytande produkt i form av ett avancerat ventilationssystem för husvagnar, KABE Smart Vent, som skapar en god inomhusmiljö och samtidigt sänker energianvändningen.

– Smart Vent kan beskrivas som en värmeväxlare där inomhusvärmen återvinns på vintern och på sommaren används den kallare luften under vagnen för kylning. Vid drift i kall yttermiljö bidrar värmeåtervinningen till att energiförbrukningen minskar med cirka sju procent, berättar Alf Ekström.

Kontinuerligt samarbete

KABE har aktivt samarbete med flera av sina större leverantörer och kan på så sätt vara pådrivande i utvecklingen inom branschen.

Viktiga inspiratörer är KABEs stora nätverk av välutbildade återförsäljare, som tidigt fångar upp marknadens signaler och ger inspiration till fortsatt produktutveckling. Även KABE-klubbarna bidrar med mycket värdefull kunskap, påpekar Alf Ekström, genom sina medlemmar som oftast är initierade och kunniga användare av KABEs produkter.

– Sedan får vi förstås inte glömma KABEs alla engagerade medarbetare! Här är det många som bidrar, i smått och stort, och tillsammans lägger grunden för utvecklingen av framtidens hållbara fritidsfordon.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.