KABE välkomnar Moderaternas ståndpunkt mot omdefiniering av fordonsbeskattning för husbilar

30 januari 2024 hölls en pressträff i KABEs lokaler i Tenhult där Edward Riedel, Finansutskottets ordförande (M), och Mats Green, Energi- och näringspolitisk talesperson (M), uttalade sig om Moderaternas åtagande att motverka förändringen av bonus-malus beskattningen av husbilar. De riktade även en uppmaning till berörda myndigheter att avvakta med att göra förändringar av nuvarande regelverk tills dess att politiken hinner återkomma med ny lagstiftning.

Den föreslagna omdefinieringen av beräkningsmodellen för fordonsbeskattning enligt "skälig grund" för husbilar, personbil klass II, utreds för närvarande av Transportstyrelsen och Skatteverket. KABE ser med oro på att denna förändring skulle kunna leda till betydligt högre beskattning av nya husbilar i Sverige, vilket skulle få omfattande konsekvenser för branschen, konsumenterna, campingnäringen och även miljön.

Mikael Blomqvist, VD för KABE AB, kommenterade: "Vi är mycket positiva till att Moderaterna tar ställning och arbetar för att förhindra ytterligare negativa konsekvenser för branschen. Omdefinieringen av beräkningsmodellen enligt planerna skulle ha mycket negativa effekter. Jag vill även rikta ett särskilt tack till Mats Green som genom sitt engagemang, lokala förankring och beslutsamma uttalande visar på en förståelse för de negativa konsekvenser som en omdefiniering av beskattningsreglerna skulle medföra."

KABE välkomnar Moderaternas tydliga uttalande angående behovet av en översyn av beskattningen för husbilar. Beskattningssystemet påverkar företag, arbetstillfällen, branschen och miljön negativt genom att styra konsumenter mot äldre importerade husbilar med högre utsläpp och minska attraktiviteten för hållbara semesteralternativ jämfört med andra alternativ med högre miljöpåverkan.

Kontakt för ytterligare information: Mikael Blomqvist VD KABE AB, telefon 036-559 36 43


Pressträff gällande beskattningen av husbilar

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.