Inga genvägar till en riktigt bra året-runt-husvagn

Allt fler vill använda sina campingfordon även på vintern. En självklarhet för svenska KABE, som alltid haft året-runt-komfort som ett av sina absoluta kärnvärden.

Under mer än 60 år har KABE utvecklat husvagnar och husbilar för bekväm och aktiv användning hela året – oavsett om det råkar vara värmebölja eller köldrekord.

– Det skandinaviska klimatet är krävande och alla konstruktioner och system måste vara anpassade för att klara de stora växlingarna i temperatur och luftfuktighet, förklarar Mikael Blomqvist som är teknisk chef och vice VD på KABE.

Vattenburen centralvärme

KABE har haft vattenburen centralvärme som standard ända sedan 1969. Ett vattenburet system värmer utifrån och inåt så att även väggar, möbler och inredning värms upp. Till skillnad mot ett luftburet system där värmen i större utsträckning går från mitten av fordonet och utåt mot väggarna, med risk för temperaturskillnader som både upplevs negativt men också orsakar kondens och frostbildning.

– För KABEs del handlar året-runt-anpassning inte bara om vilken värmepanna som monteras i husvagnen eller husbilen. Pannan är givetvis viktig och där har vi valt att använda Alde 3020 som standard. Men när det kommer till totalupplevelsen så krävs det mer, säger Mikael.

Han berättar att KABEs unika året-runt-egenskaper utgår från tre viktiga delar: Komfort, Säkerhet och Energikonsumtion.

– Det finns inga genvägar. Man måste ta hänsyn till alla dessa tre delar, annars kan du inte bygga en produkt som fungerar lika bra på vintern som på sommaren.

Komfort

Att skapa ett komfortabelt levnadsklimat handlar till stor del om att åstadkomma en jämn temperatur och bra luftkvalitet. Människor upplever temperaturskillnader negativt så det är viktigt att få värmen till alla områden där vi vistas.

– Inbyggnaden av värmeelementen måste kunna säkerställa en jämn temperatur överallt. Dessutom är luftcirkulationen kring värmeelementet mycket viktigt, annars kommer temperaturen vara hög nära konvektorn men kall lite längre ifrån, vilket inte alls känns skönt, säger Mikael.

Fötterna är en del av kroppen som upplever kalla ytor extra mycket. Därför har KABE vattenburen golvvärme som standard i alla husvagnar och husbilar. Dessutom finns AGS II Pro i många modeller, som höjer komfortupplevelsen ytterligare genom att golvvärmen kan styras separat.

Människan upplever även strålningsenergi negativt och Mikael förklarar vikten av att eliminera alla kalla ytor. På så sätt minskar också risken för kondens.

– KABE jobbar med textiltapeter och dubbelskal i inredningen. Alla överskåp i en KABE är dessutom försedda med inbyggda luftspalter. Detta gör att luftcirkulationen fungerar och ingen kondens och isbildning uppkommer i skåpen.

Även luftkvalitet är en del av komforten eftersom luften påverkas av människorna som avger fuktig luft och koldioxid. Samtidigt förbrukar vi syre när vi andas.

– Ventilationen i ett campingfordon måste vara noggrant anpassad. Om ventilationen är för stor känns det kallt och dragigt, om den är för låg upplever vi boendemiljön som varm och fuktig, konstaterar Mikael.

Säkerhet

Luften i husvagnen eller husbilen påverkar också säkerheten. Om ventilationen är dåligt anpassad för användning på vintern, när fönster och dörrar vanligtvis är stängda, kommer syrenivån sjunka och koldioxidnivån öka.

– Detta är förstås inte särskilt hälsosamt över tid. Dessutom kan kolmonoxid uppkomma vid dålig förbränning av gasol eller vid ett eventuellt gasolläckage, så är det är oerhört viktigt att ventilationen fungerar på ett tillfredställande sätt, påpekar Mikael.

KABE ventilationstestar alla sina olika modeller och erbjuder också ventilationssystem där gaser övervakas och ventilationen justeras automatiskt.

Energikonsumtion

Att minimera energikonsumtionen sänker inte bara kostnaderna vid användning utan bidrar också till minskad klimatpåverkan. Under årens lopp har KABE varit steget före och utvecklat många smarta och energibesparande lösningar.

– Det pågår ett ständigt arbete på KABE för att minska energikonsumtionen och skapa en produkt som är välisolerad, jämn i temperatur och inte släppa ut mer uppvärmd luft än nödvändigt, säger Mikael.

KABE har, som exempel, valt att använda en expanderad polystyren som isolering. Materialet har goda isolervärden, lågt vattenupptag och hög hållfasthet. Detta ger en stark och välisolerad produkt som håller över tid.

Det är också viktigt att konstruktionen kan ”andas”. Vid hög luftfuktighet inne och låga temperaturer ute finns risk för kondensbildning i hörn. Denna kondensbildning måste kunna vädras bort naturligt, annars finns risk för bland annat mögel.

Mikael berättar att KABE har en egen väggkonstruktion, som kallas iWall, där den fuktsäkra isoleringen ligger innesluten mellan två olika typer av aluminiumplåt och avslutas med en ventilerande väggtapet.

– Det här är några av de grundläggande egenskaperna som gör att KABE kan erbjuda den bästa tänkbara boendemiljön, även under årets allra kallaste dagar.

Du märker skillnaden

KABEs året-runt-komfort är resultatet av ett målmedvetet utvecklingsarbete. Många av de viktiga funktionerna är inbyggda i konstruktionen och syns inte när du stiger in i husvagnen eller husbilen första gången. Men du märker skillnaden när du använder din KABE.

– Starkt förenklat kan vi göra jämförelsen med en bra eller dålig termos. En bra termos håller kvar värmen i kaffet och fungerar likadant, fast tvärtom, när du vill hålla den kylda drycken kall.

Året-runt-husvagn illustration

Bygg din egen KABE

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.