Rättelse av pressmeddelande Kvartalsrapport januari – september 2019

2019-10-31

Nettoomsättningen uppgick till 1 911 Mkr (2 050), en minskning med 7%
Resultat efter skatt uppgick till 111 Mkr (125)
Resultat per aktie var 12,33 (13,85) 
Rörelseresultatet uppgick till 134 Mkr (157), en minskning med 15%
Rörelsemarginalen uppgick till 7,0% (7,7)
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 106 Mkr (-33)

 

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 2,75 miljarder kronor (2018) och antalet anställda uppgår till drygt 650 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Mid Cap.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.