Kvartalsrapport Januari – september 2016

2016-10-27

• Nettoomsättningen uppgick till 1 534 Mkr (1 299) en ökning med 18 %.

• Resultat efter skatt uppgick till 114 Mkr (67) en ökning med 70 %. För jämförbara enheter 106 Mkr (67) en ökning med 59 %.*

• Resultat per aktie var 12:65 (7:40).

• Rörelseresultatet uppgick till 137 Mkr (85) en ökning med 61 %. 

• Rörelsemarginalen uppgick till 8,9 % (6,6).

• Fortsatt god orderingång för samtliga verksamheter.

* Tilläggsköpeskilling 8 Mkr

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som KABE AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober kl. 14:00 (CET).

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 1,7 miljarder kronor (2015) och antalet anställda uppgår till drygt 500 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.