KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 17 MAJ 2016

2016-05-18

För år 2015 beslutades en utdelning av 4:00 kr/aktie (totalt 36.000.000 kronor). Avstämningsdag blir 19 maj 2016 och utdelningen utsänds av Euroclean Sweden AB den 24 maj 2015.

Till styrelseledamöter omvaldes Nils-Erik Danielsson, Alf Ekström, Benny Holmgren, Eric Stegemyr, Anita Svensson och Maud Blomqvist.

På årsstämman omvaldes Nils-Erik Danielsson till styrelseordförande.

REVISORER

Stämman beslutade att till årsstämman 2017 utse Brivio Thörner till valberedningens ordförande.

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen utgår med 280 000 kr. till styrelsens ordförande och 140 000 kr till övriga styrelseledamöter vilka inte är anställda i koncernen, totalt 700 000 kr. För revisorernas arbete beslutades att debitering sker enligt godkänd räkning baserad på lämnad offert.

FÖRVÄRV och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att man bemyndigade styrelsen rätten att för bolaget förvärva och överlåta egna aktier till högst en tiondel av antalet utgivna aktier. Förutsatt att biträde från minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

Kvartalsrapport för januari-mars 2016

Rapporten som var tidigare utsänd visade en fakturering på 474 Mkr (358) med ett rörelseresultat på 37 Mkr (28). Resultatet efter skatt uppgick till 28 Mkr (21). Rapporten finns i sin helhet på www.kabeab.se.

Tenhult 18 maj 2016

Styrelsen

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar, transport- och andra mobila enheter samt campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 1,7 miljarder kronor (2015) och antalet anställda uppgår till knappt 450 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Vidare upplysningar lämnas av CFO Maria Oksanen. Telefon 036-344135.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.