Kommuniké från årsstämma den 13 maj 2009

2009-05-14

Kabe AB (publ) höll på onsdagen ordinarie årsstämma i Tenhult.

Som styrelseledamöter omvaldes Nils-Erik Danielsson, Alf Ekström, Johan Svedberg, Kurt Blomkvist, Anita Svensson och Maud Blomqvist. Nyval skedde av Mikael Olsson då Bengt Andersson avböjt omval.

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen utgår med 4 basbelopp till styrelsens ordförande och 2 basbelopp till övriga styrelseledamöter vilka inte är anställda i koncernen, totalt 492.000 kr. För revisorernas arbete beslutades att debitering sker enligt godkänd räkning.

Vid ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsstämman omvaldes Nils-Erik Danielsson till styrelseordförande i Kabe AB.

Kvartalsrapport för januari-mars 2009
Rapporten som var tidigare utsänd visade en fakturering på 372,3 Mkr (få 421,3) med ett resultat efter finansiella poster på 15,3 Mkr (33,1). Resultatet efter skatt uppgick till 11,3 Mkr (23,9). Rapporten finns i sin helhet på www.kabe.se.

Utdelning
För år 2008 beslutades en utdelning av 2:50 kr/aktie ( totalt 22.000.000 kronor). Avstämningsdag blir 18 maj 2009 och utdelningen utsänds av VPC AB den 22 maj 2009.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.