KABE AB (publ.) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2009

2009-10-22

• Nettoomsättningen minskade med 24 % till 810,7 Mkr (1065,8). • Resultat efter skatt minskade med 24 % till 33,7 Mkr (44,4). • Resultat per aktie är 3:74 (4:93). • Rörelseresultatet minskade med 31 % till 50,6 Mkr (72,9). • Rörelsemarginalen uppgick till 6,2 % (6,8). • Ökad orderingång avseende årsmodellerna 2010 för både husvagnar (+10%)och husbilar (+20%). Informationen i denna delårsrapport är sådan som KABE AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober kl. 12:30(CET).

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.